VTC Enerji Blog: Enerji Sektörünün Gündemi sitesine başarıyla abone oldunuz
Harika! Şimdi artık VTC Enerji Blog: Enerji Sektörünün Gündemi sitesine tam erişim için ödeme işlemini tamamlayın
Tekrar hoşgeldiniz! Başarıyla giriş yaptınız.
Başarılı! Hesabınız tamamen etkinleştirildi, artık tüm içeriğe erişiminiz var.
Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon Nedir?

. 3 dk okuma

Kojenerasyon, enerjinin daha verimli kullanılması amacıyla kurulan bileşik ısı ve güç sistemleridir. Bir enerji (yakıt) kaynağından birden fazla enerji formunun aynı anda üretildiği kombine sistemlerdir. Kojenerasyon sistemlerinde elektrik enerjisi ve termal enerji eşzamanlı olarak üretilmektedir. Elektrik enerjisi ve termal enerjinin tüketileceği yerde üretilmesini sağlayan kojenerasyon sistemleri, normal şartlarda boşa harcanacak olan termal enerjiyi (bir üretim tesisinin egzozu gibi düşünülebilir) kombine bir sistemle içinde çalıştığı tesise geri kazandırır ve enerji tasarrufu sağlar. Kojenerasyon sistemleriyle tüketim noktasında üretim yapılması enerjinin iletilmesi ve dağıtılması aşamalarında oluşan kayıpları da en aza indirir ve elde edilen enerji tasarrufu avantajını arttırır. Kojenerasyon sistemleri âtıl ısı enerjisinin geri dönüştürülmesi ile karbon salınımı yapan fosil yakıtları daha verimli kullanarak bu yakıtların daha az tüketilmesini sağlar. Bu durum enerjinin verimli kullanılmasıyla birlikte işletmelere finansal açıdan kârlılık sağlar. Bunu yanı sıra dünyamızın geleceği için de çevre dostu bir enerji çözümüdür.

Kojenerasyon Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Kojenerasyon sistemleri, endüstriyel ve ticari tesislere büyük maliyet tasarrufları sağlar ve uygun fiyatlı termal enerji sunar. Bu maliyet avantajı da endüstriyel ve ticari tesislere ek rekabet gücü sağlar. Âtıl ısı enerjisinin geri dönüştürülmesi sayesinde tesislerin karbon ayak izini azaltarak çevre kirliliğini önler. Tüketim noktasında üretilen enerji sebebiyle şebekeden bağımsız bir şekilde enerji güvenliği sağlanır. Tesislerin enerji tedariki konusunda dışa bağımlılığını azaltarak ve üretim yapılan tesisin elektrik kesintilerinden etkilenmeden verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Kojenerasyon Sistemleri Ne Kadar Tasarruf Sağlar?

Sadece elektrik üretmek için kullanılan gaz türbin ve motorları, kullandığı yakıtın %40 ile %45’ini elektriğe çevireceği için üretilen enerjinin büyük bir çoğunluğu atık ısı olarak kayba uğrar. Kojenerasyon sistemleri atık ısı enerjisini sisteme geri kazandırarak %30 - %40 oranında enerji tasarrufu sağlar. Bu durumu şu şekilde de ifade edebiliriz. Sadece elektrik üretmek için çalışacak bir gaz türbini ve motoru kullanılan yakıtın %40 ile %45 kadarını elektriğe çevirirken; kojenerasyon sistemlerinde bu verim %80 - %90’lara çıkmaktadır. Kojenerasyon sistemlerinin toplam verimliliği hem elektrik hem de ısı enerjisi olmak üzere kullanılan toplam enerjinin yakın olarak sisteme giren enerjiye bölünmesiyle bulunur. Sistemde ısının çok az bir kısmı geri kazanılamaz ve işlemin sonunda atık ısı olarak kaybedilir.

Kojenerasyon Sistemleri Nerelerde, Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Kojenerasyon sistemleri elektrik enerjisi dışında buhar, sıcak su, sıcak gaz, sıcak hava… gibi termal enerjiye de sürekli ihtiyaç̧ duyan bütün sanayi ve ticari tesislerde uygulanabilir. Kojenerasyon sistemlerinin en verimli olduğu sektörler, elektrik ve ısı enerjisi tüketiminin yüksek olduğu sanayi ve hizmet sektörleridir.

Kojenerasyon sistemlerinin kullanıldığı bazı sektörler;
Tekstil Sektörü
• Kağıt Endüstrisi
• Oteller
• Hastaneler
• Alışveriş Merkezleri
• Plastik ve Ambalaj Sektörü
• Havaalanları ve Havacılık Hizmet Binaları
• Gıda Sektörü
• Kimya Sektörü
• Çelik Sektörü

Kojenerasyon Sistemlerinde Kullanılan Yakıtlar Nelerdir?

Ülkemizde büyük bir çoğunlukla doğal gaz yakıtı ile çalışan kojenerasyon sistemleri kullanılmaktadır. Doğal gaz ile çalışan kojenerasyon sistemlerinin çoğunlukla kullanılmasının temel sebeplerinden birisi tedarik noktasıdır. Doğal gaz tedariki, ülkemizde diğer alternatif yakıtların tedarikine göre oldukça kolaydır.  Doğal gaz tedarikinin kolay olması da doğal gaz yakıtı ile çalışan kojenerasyon sistemlerinin daha çok kullanılmasına sebep olmaktadır. Kojenerasyon sistemlerinde kullanılan bazı yakıtları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
• Fosil Yakıtlar
• Doğal Gaz
• Damıtılmış Yakıt
• Ağır Fuel-Oil
• Yenilenebilir Yakıtlar
• Biyokütle
• Biyogaz
• Biyodizel
• Jeotermal Yakıtlar

VTC Enerji ile Kojenerasyon Sistemi Optimizasyonu

Kojenerasyon sistemlerini doğal gaz ve elektrik fiyatlarının değişimine bağlı olarak optimize ederek sistemi daha verimli bir şekilde çalıştırmak da mümkündür. VTC Enerji olarak kendi bünyemizde geliştirilen ve tamamıyla yerli olan V-Gen yazılımı ile işletmelerin enerji maliyetlerini minimize etmeyi amaçlıyor ve bunun için maliyet optimizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu optimizasyon ile birlikte müşterilerimizin enerji maliyetlerini minimum seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. Günümüz dinamik piyasa koşullarında elektrik ve doğal gaz fiyatları günlük ve saatlik olarak değişmektedir. Gün içinde sürekli değişkenlik gösteren bu fiyatlara göre kojenerasyon sistemi için en uygun çalışma planlarını çıkararak müşterilerimizin kojenerasyon sistemlerini daha verimli çalıştırmalarını sağlıyoruz.

V-Gen yazılımını kullanarak kojenerasyon sistemi çalıştıran işletmelerin üretim maliyetleri ile Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) oluşan Piyasa Takas Fiyatlarını (PTF) saatlik olarak kıyaslıyoruz. İşletmeye kısıtlarına göre her gün otomatik olarak enerji üretim-tüketim planı çıkarıyor ve işletmeye bu planı gönderiyoruz. Gün içinde planlamalarda herhangi bir değişiklik olması durumunda EPİAŞ Gün İçi Piyasasında (GİP) maliyetleri düşürmek amacıyla otomatik işlem yapıyoruz. Bütünsel maliyet yaklaşımımızla enerji maliyetlerinin düşürülmesine önemli bir katkı sağlıyor ve bu doğrultuda işletmelerin enerji maliyetlerini ortalamada %20 düşürüyoruz.


Oğuz Doğru

Kocaeli University- Mechanical Engineering #sailing